SOLUŢIILE DE COMPETITIVE INTELLIGENCE SE POT ADAPTA ORICĂRUI TIP DE ORGANIZAŢIE

Analiza profilului organizaţiei şi recomandarea unei soluţii pentru implementarea funcţiei de Competitive Intelligence se poate realiza asupra companiilor mici şi mari, organizaţiilor nonprofit, cluburilor sportive, caselor de avocatură, spitalelor, instituţiilor publice etc.

Modelele cele mai utilizate pentru punerea în practică a funcţiei de Competitive Intelligence într-o organizaţie sunt: