AUDIT RAPID – COMPETITIVE INTELLIGENCE

Acest AUDIT RAPID va releva vulnerabilitatea organizaţiei la eventuale ameninţări pe coordonatele:

  • variaţii ale mediului competitiv în care acţionaţi;
  • acţiuni externe de comunicare şi lobby care vizează creşterea influenţei şi competitivităţii;
  • protejarea patrimoniului fizic;
  • protejarea patrimoniului uman;
  • protejarea patrimoniului imaterial

După completarea chestionarelor (5x10 întrebări) veţi primi o estimare sumară a modului în care organizaţia dvs. are asumate elemente ale funcţiei de Competitive Intelligence.

Pentru dezvoltarea capacităţilor de intelligence sau implementarea procedurilor de sporire a competitivităţii prin intelligence vă rugăm să ne contactaţi.


Monitorizare

Există un compartiment de monitorizare a concurenţei în cadrul companiei dumneavoastră, care face, în mod coerent, cel puţin o scanare periodică (lunar)?

Monitorizaţi modificările legislative pentru a identifica legislaţia care se aplică companiei dumneavoastră?

Monitorizaţi tendinţele şi evoluţiile previzibile ale pieţei în care activați (participări la târguri şi expoziţii, abonamente la reviste de specialitate, conferinţe ştiinţifice ş.a.)?

Monitorizaţi evoluţia distribuţiei cotei de piaţă între compania dumneavoastră şi concurenţi?

Monitorizaţi apariţia de noi produse ale competitorilor dumneavoastră?

Monitorizaţi comportamentul concurenţilor faţă de compania dumneavoastră?

Realizaţi estimări cu privire la evoluţia costului materiilor prime pe care le folosiţi?

Monitorizaţi imaginea companiei dumneavoastră pe internet?

Evaluaţi periodic imaginea concurenţei companiei dumneavoastră în raport cu ceilalţi competitori?

Monitorizaţi presa pentru a gestiona posibilele apariţii nedorite?


Influențarea competitivității și comunicarea

Dispuneţi de indicatori precişi pentru evaluarea competitivităţii companiei dumneavoastră?

Există proceduri de comunicare internă în cadrul companiei dumneavoastră (cu privire la organizare, produse şi/sau servicii livrabile)?

Politica de comunicare internă este eficientă în crearea unei imagini corecte a companiei dumneavoastră pentru proprii angajaţi?

Există o politică de comunicare externă pentru valorificarea performanţelor produselor/serviciilor companiei dumneavoastră?

Politica de comunicare externă a companiei dumneavoastră este dezvoltată cel puţin la nivel regional?

Compania dumneavoastră desfăşoară acţiuni cu caracter social în comunitatea în care activează?

Compania dumneavoastră este membru al unor asociaţii profesionale care îi apără interesele?

Compania dumneavoastră foloseşte servicii profesionale de publicitate sau de lobby?

Există o strategie de comunicare a companiei dumneavoastră pe internet?

Compania dumneavoastră deține mijloace de restaurare a reputaţiei sale în caz de atac?


Protecția patrimoniului fizic

Spaţiile companiei dumneavoastre sunt închise şi păzite în perioadele de inactivitate?

Accesul în zonele „sensibile” (cabinet director, birou dezvoltare, birou cercetare, secretariat) este limitat?

Sunt necesare legitimații diferite pentru a avea acces la diferitele zone ale companiei?

Sunt evidenţiate şi cunoscute traseele accesibile vizitatorilor?

Păstraţi evidenţa vizitatorilor?

Accesul fizic la echipamentul informatic – servere, calculatoare, reţele WI-FI – este restricționat?

Aveţi desemnat un responsabil cu securitatea în compania dumneavoastră?

Soft-urile folosite în compania dumneavoastră pot detecta deturnări sau furturi (produse, fonduri, proiecte)?

Listarea documentelor şi copierea documentelor din compania dumneavoastră se realizează centralizat?

Angajaţii pot scoate documente din incinta companiei?


Protecția patrimoniului intangibil

Aţi identificat bunurile intangibile importante ce trebuie protejate (procese de fabricaţie proprii, brevete, licenţe, mărci, programe informatice, elemente ale fondului comercial, alte drepturi intelectuale)?

Există proceduri clare pentru accesul la informaţiile importante din cadrul companiei dumneavoastre?

Accesul la reţeaua informatică internă este jurnalizat (se cunoaşte cine a intrat în reţea şi ce a făcut)?

Respectaţi instrucţiuni clare de clasificare a documentelor importante din compania dumneavoastră?

Respectaţi instrucţiuni clare de arhivare a documentelor importante din compania dumneavoastră?

Respectaţi instrucţiuni clare de distrugere a documentelor importante din compania dumneavoastră?

Dispuneţi de spaţii securizate şi mobilier special pentru păstrarea documentelor ce trebuie protejate?

Rapoartele generate de soft-urile cu care lucraţi sunt văzute doar de angajaţi acreditaţi/verificaţi?

Informaţiile prezentate la târguri şi expoziţii sunt analizate pentru a nu furniza indicii concurenţei?

Există evaluat riscul la care este supusă compania prin colectarea şi analiza informaţiilor publice de către concurenţi?


Protecţia patrimoniului uman

Personalul cunoaște şi aplică reguli de confidenţialitate privind activitatea de la locul de muncă?

Personalul cunoaște şi aplică reguli specifice de confidenţialitate în timpul deplasărilor atât în ţară cât şi în străinătate?

Aţi introdus clauze de confidenţialitate în contractele de muncă?

Aţi introdus clauze de neconcurenţă în contractele de muncă?

Verificaţi fidelitatea angajaţilor faţă de companie?

Partenerii dumneavoastră au fost informaţi în mod regulat cu privire la confidenţialitatea clauzelor contractuale?

Practicanţii, voluntarii şi angajaţii temporari au fost informaţi cu privire la regulile de confidenţialitate?

Ați realizat controale și acțiuni necesare contracararea riscurilor apariției de fapte asociate corupției în compania dumneavoastră?

Există programe de loialitate pentru angajaţii din compania dumneavoastră?

Există programe pentru motivarea personalului valoros?