• Identificare necesitate și planificare implementare Competitive Intelligence

  Prin studiul proceselor interne și al activităților de relaționare cu exteriorul, identificăm nevoia de informație pentru fiecare departament al companiei.

  În acord cu obiectivele formulate de companie, propunem un plan care să permită implementarea rapidă și eficientă a soluțiilor de CI optime pentru configurația companiei și domeniul său de activitate.

  La cerere, putem asista sau monitoriza implementarea soluțiilor în activitatea curentă.

   

 • Identificare necesitate, implementare și consultanță - Competitive Intelligence

  Specialiștii Honesto Media vor lucra împreună cu dumneavoastră la identificarea soluției optime de CI pentru compania dumneavoastră.

  În urma analizei situației existente și formulării obiectivelor vizate, se alege modelul de implementat dintre cele 8 predefinite sau se realizează o combinație care să răspundă eficient la nevoile companiei.

  Ulterior, se implementează modelul convenit, se instruiește personalul implicat sau, la cerere, întreg personalul companiei.

  Pentru o perioadă prestabilită, consiliem sub aspect profesional echipa formată.

 • Due diligence

  Prin activitatea de due diligence investigăm o companie sau o propunere de afaceri în scopul relevării situaţiilor reale asociate.

  Analiza se realizează din punct de vedere legal, financiar, comercial şi operaţional.

  În plus, sunt analizate riscurile presupuse de tranzacţia comercială, precum şi estimările privind potenţialul afacerii.

  Rapoartele de Due diligence pot fi realizate în configuraţii multiple, indicatorii vizaţi, precum şi asocierea cu elemente de Competitive Intelligence, fiind la dispoziţia clienţilor noştrii.

 • Identificare necesitate şi planificare Contra-Competitive Intelligence

  Lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a limita expunerea la activități de competitive intelligence realizate de concurenți.

  Mulţumită experienţei noastre în acest domeniu, știm cum să securizăm datele şi informaţiile din compania dumneavoastra care vă pot face vulnerabili în faţa concurenţilor.

  Introducem/verificăm politici de divulgare de informații, pentru a identifica zonele cu potenţial de risc.

  În cazul în care există scurgeri de informații sensibile, sunt eliminate vulnerabilităţile şi securizate circuitele informaţionale.

 • Studii de Competititive Intelligence pentru intrarea într-o piață

  Analizăm mediul concurențial din domeniul de activitate vizat din perspectivă legală, financiară şi a competiţiei.

  De asemenea, abordarea poate fi locală, regională sau naţională.

  Studiile realizate converg către răspunsul la întrebarea „poţi face afaceri profitabile acolo unde ţi-ai propus?”.

  Sunt prezentate condiţiile concrete de piaţă, detaliate caracteristicile concurenţei şi estimate şansele ca obiectivele companiei să poată fi îndeplinite.

 • Multiple modalități de training în Competitive Intelligence

  CI reprezintă un instrument util și performant doar dacă este folosit de persoane pregătite să îl folosească.

  Managerii trebuie să cunoască ce este informația acționabilă provenită din procesul de CI, să o recunoască, să o solicite, să o coreleze cu rezultatele altor sisteme sau subsisteme informaționale, să îi maximizeze utilitatea.

  Pe de altă parte, personalul angrenat în producerea de intelligence are nevoie de pregătire, chiar daca activitatea de CI se reduce la scanarea zilnică a mediului online pentru identificarea unor informații privitoare la propria fimă sau la domeniul de activitate al acesteia.

  Cu atât mai mult, analiza competitorilor, analiza personalului sau a managementului competitorilor necesită abordări specifice.

  Honesto Media organizează cursuri pentru manageri sau pentru personalul implicat în activitatea de CI.