• Honesto Competitive Intelligence

  Compania Honesto Media, proprietarul mărcii Honesto Competitive Intelligence (HCI), activează din anul 2007 în piaţa consultanţei pentru afaceri.

  Am fost şi suntem implicaţi activ în dezvoltarea intelligence-ului pentru afaceri în România, fiind cei care, în 2012, am întrodus în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) meseria de "analist de informaţii de firmă", fiind şi primii furnizori de formare profesională în domeniu.

  În 2013 am participat la realizarea standardului ocupaţional pentru "analistul de informaţii", ocupaţie definitorie atât pentru intelligence-ul public, cât şi pentru cel privat.

  Honesto Competitive Intelligence oferă consultanţă, monitorizare şi training pentru orice companie care înţelege şi doreşte să valorizeze informaţia obţinută prin procese specifice de intelligence.

  Folosind cu succes organizarea tip "shamrock", cunoştinţele dobândite şi experienţa acumulată, suntem în măsură să găsim soluţie oricărui tip de configuraţie: de la firme cu activitate locală,ce pot aborda proactiv mediul concurenţial, până la companii cu activitate globală.

   

  PROPUNERE VALORICA

  Honesto Media asigură dezvoltarea culturii interne și propagarea sa în mediul extern cu ajutorul următorului set de valori:

  Seriozitate – respectul pentru adevăr şi realitate în orice condiţii

  Mobilitate – reconfigurarea parametrilor în raport cu elementele realităţii şi interesele clienţilor

  Abnegație – devotament faţă de obligaţiile asumate şi interesele clientului

  Relaționare – comunicare permanentă şi sinceră

  Tenacitate – perseverenţă, răbdare şi stăruinţă în vederea creării de valoare adăugată

   

  ASUMARE ETICA

  Asumarea etică este punctul de plecare către orice acţiune realizată de angajaţii şi colaboratorii Honesto Media, prin aceasta înţelegând să:

  respectăm drepturile şi libertăţile fiecărei persoane

  depunem toate eforturile pentru verificarea informaţiilor utilizate

  utilizăm doar mijloace legale în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate

  nu facem publice cerinţe ale clienţilor sau rezultate ale activităţii


  Totodată, achiesăm, susţinem şi promovăm Codul Etic propus de Strategic and Competitive Intelligence Professionals